10/01/2020. Reunió del Consell a la ciutat d’Alacant.

126

S’ha reunit en data de huí, i en la ciutat d’Alacant, el primer Consell de l’exercici 2020.

A més a més d’aprovar noves actuacions per a pal.liar els devastadors efectes de la DANA del passat mes de setembre, també s’ha acordat l’aprovació del Decret que ha de regular l’Estatut del municipi turístic de la Comunitat Valenciana.

Aquesta darrera norma, serà un pilar fonamental per a la transformació d’un sector tan estratègic per als nostres interessos econòmics com és el turisme.

S’incorporen els criteris per a promoure la qualitat en la prestació dels serveis municipals al conjunt de la població turística, contribuint a un turisme sostenible i inclusiu, amb fonament en el principi d’hospitalitat i en els compromisos que deriven del codi ètic del turisme valencià.