19/12/2019. Nomenament com a Director General.

103

Es publica al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), el Decret 263/2019, de 13 de desembre del Consell, pel qual es disposa el nomenament de Juan Vicente Santos Cerveró com a nou Director General del Secretariat i de la Portaveu del Consell.

Posteriorment, i en data de 23/12/19, es publicà la correcció d’errades, on es fa constar que els defectes del decret de nomenament serà a partir de l’endemà de la publicació al DOGV, és a dir, amb efectes del 20/12.