26/12/2022. Consell de direcció a la Conselleria d’Agricultura.

228

Reunió presidida per la Consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica del Consell de Direcció, amb l’objectiu de coordinar els treballs i establir prioritats a totes les àrees de competència de la conselleria.