27/01/22. Joaquim Bosch presenta el llibre ‘La patria en la cartera’.

130

En el Centre de Cultura Contemporània Octubre, i comptant entre d’altres amb la presència de la Vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, s’ha presentat el llibre ‘La pàtria en la cartera’ de Joaquim Bosch.

La pàtria en la cartera és una reflexió argumentada que busseja en les singularitats del fenomen de la corrupció al nostre país.

Joaquim Bosch aborda aquests problemes des d’una perspectiva nova, a través d’una visió transversal que engloba disciplines com la història, el dret, la política criminal, l’ètica o la sociologia. Un estudi dinàmic del problema més punyent de la política espanyola.

La tesi principal és que, encara que la corrupció a Espanya ve de molt antic, és en la dictadura de Franco quan adquireix dimensions institucionals que continuen fins a l’actualitat. La nova democràcia va incórrer en continuïtats, però també necessàriament en discontinuïtats derivades del nou sistema de partits. La falta de desenvolupament institucional va impedir una ruptura completa amb algunes pràctiques del règim anterior i va possibilitar noves formes de corrupció pròpies de les circumstàncies econòmiques d’aquestes últimes dècades.

Aquesta obra és resultat d’una immensa i exhaustiva documentació bibliogràfica, i es nodreix així mateix de l’examen de centenars de sentències d’un ampli període, des d’abans del franquisme fins als nostres dies, per a analitzar les dinàmiques més habituals de la corrupció.

Es pot ampliar informació en el següent enllaç https://twitter.com/joaquimboschgra/status/1486817818771439618