EL RECURS D’INCONSTITUCIONALITAT

Es troba regulat a l'article 161 i 162 de la Constitució, i en els articles 27 a 34 de la Llei orgànica 2/1979, del...

LA SUCESSIÓ A LA CORONA

La Prefectura de l'Estat, a Espanya, i com a monarquia parlamentària (article 1.3 CE), ve residenciada en la Corona, un òrgan constitucional el posseïdor...