Comentaris a l’ ESTATUT D’AUTONOMIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA. Ed. Tirant lo Blanch. 2013

La Llei orgànica 1/2006, de 10 d'abril, va reformar en profunditat l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana de 1982, fins al punt de configurar en la pràctica...