EL SINDIC DE GREUGES

153

El Síndic de Greuges és el defensor del poble de la Comunitat Valenciana. La seua seu està a Alacant.

La figura del Síndic de Greuges va ser recollida per l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana de 2006 (article 38), i la seua creació i funcionament s’articula a través de la Llei de la Generalitat Valenciana, 11/1988, i del Reglament d’Organització i Funcionament del Sindic de Greuges.

Per a poder ser triat Síndic de Greuges s’ha de comptar amb el suport de, almenys, dues terceres parts dels diputats de les Corts Valencianes. L’elecció es fa per a un període de cinc anys, podent ser reelegit.


La seua missió és vetlar pel compliment i respecte dels drets i llibertats que assisteixen a les persones davant l’Administració local i autonòmica.

El Síndic investiga les queixes que presenten els ciutadans i les ciutadanes amb agilitat, eficàcia i des d’una total independència. El Síndic també pot iniciar investigacions d’ofici.

A través de les peticions que els fa arribar la gent i del seu treball, el Síndic ajuda a l’Administració a oferir un millor servei a la ciutadania; i quan el Síndic no té competències per a estudiar una queixa, comunica al ciutadà/-ana els motius i intenta orientar-li sobre on acudir per a sol·licitar ajuda.

Podem obtindre més informació a la web oficial de la institució  https://www.elsindic.com/

Actualment, Ángel Luna González és el Síndic de Greuges, Concha Bru i Carlos Castillo són l’adjunta primera i segon respectivamente, i la seua missió és assistir al Síndic en el seu treball.

És un servei que es presta a la ciutadania totalment gratuït i no necessita ni advocat ni procurador. El Síndic atén a totes les persones i col·lectius sense cap mena de distinció.

Resulta molt destacable, la difusió de la seua labor a través dels informes que elabora, a fi de conéixer la realitat de la Comunitat Valenciana i del servei de l’administració autonòmica.

A l’Informe que amb periodicitat anual es presenta davant les Corts Valencianes, l’enllaç de les quals adjuntem respecte del presentat de l’exercici 2018: https://www.elsindic.com/wp-content/uploads/2020/01/informe_anual-2018_castellano.pdf

se’ls ha d’afegir altres interessants informes elaborats pels Observatoris que dirigeix: Observatori del Menor i Observatori de la Vulnerabilitat.