LA SUCESSIÓ A LA CORONA

162

La Prefectura de l’Estat, a Espanya, i com a monarquia parlamentària (article 1.3 CE), ve residenciada en la Corona, un òrgan constitucional el posseïdor del qual rep el títol de rei d’Espanya.

Quan parlem de la successió al tron d’Espanya, fem referència a les regles successòries de la Corona, que vénen recollides en l’article 57 de la Constitució Espanyola, el text de la qual transcrivim a continuació:

1. La Corona d’Espanya és hereditària en els successors de S. M. Don Joan Carles I de Borbó, legítim hereu de la dinastia històrica. La successió en el tron seguirà l’ordre regular de primogenitura i representació, sent preferida sempre la línia anterior a les posteriors; en la mateixa línia, el grau més pròxim al més remot; en el mateix grau, l’home a la dona, i en el mateix sexe, la persona de més edat a la de menys.

2. El Príncep hereu, des del seu naixement o des que es produïsca el fet que origine la crida, tindrà la dignitat de Príncep d’Astúries i els altres títols vinculats tradicionalment al successor de la Corona d’Espanya.

3. Extingides totes les línies anomenades en Dret, les Corts Generals proveiran a la successió en la Corona en la forma que més convinga als interessos d’Espanya.

4. Aquelles persones que tenint dret a la successió en el tron contragueren matrimoni contra l’expressa prohibició del Rei i de les Corts Generals, quedaran excloses en la successió a la Corona per si i els seus descendents.

5. Les abdicacions i renúncies i qualsevol dubte de fet o de dret que ocórrega en l’ordre de successió a la Corona es resoldran per una llei orgànica.

En aquests moments, són persones (les cinc primeres) que constitueixen la línia de successió a la Corona, les següents:  1. Rei Felip VI, 2. Leonor de Borbó i Ortiz, 3. Sofia de Borbó i Ortiz, 4. Elena de Borbó i Grècia i 5. Felipe Juan Froilán de Marichalar i Borbó.

Més de quaranta anys després de l’aprovació de la Constitució, se segueix sense aprovar per les Corts Espanyoles, la llei orgànica sobre la Corona, si bé, el text fonamental en el seu Títol II “De la Corona”, i en els seus articles 56 a 65, es regulen molts aspectes sobre el seu encaix institucional, i sobre la protecció que s’efectua en requerir el procediment agreujat de reforma constitucional per a qualsevol modificació de l’article 1.3 CE.