El delicte de malversació

0
25

És un delicte especial que no tothom pot cometre.

Ve regulat en l’article 432 del vigent Codi Penal, en els següents termes:

“ 1. L’autoritat o funcionari públic que cometera el delicte de l’article 252 -administració deslleial- sobre el patrimoni públic, serà castigat amb una pena de presó de dues a sis anys, inhabilitació especial per a càrrec o ocupació pública i per a l’exercici del dret de sufragi passiu per temps de sis a deu anys.

2. S’imposarà la mateixa pena a l’autoritat o funcionari públic que cometera el delicte de l’article 253 -apropiació indeguda- sobre el patrimoni públic.

3. S’imposaran les penes de presó de quatre a huit anys i inhabilitació absoluta per temps de deu a vint anys si en els fets a què es refereixen els dos números anteriors haguera concorregut alguna de les circumstàncies següents:

a) s’hauria causat un greu mal o entorpiment al servei públic, o

b) el valor del perjudici causat o dels béns o efectes apropiats excedira de 50.000 euros.

Si el valor del perjudici causat o dels béns o efectes apropiats excedira de 250.000 euros, s’imposarà la pena en la seua meitat superior, podent-se arribar fins a la superior en grau.”

Podem destacar les característiques del delicte de la següent forma:

•          L’acte es comet amb dol, amb l’objectiu d’obtindre un benefici.

•          El subjecte és un funcionari públic, autoritat o persona contemplada en l’article 435 del Codi Penal.

•          Qui comet el delicte ha de tindre competència sobre el patrimoni públic.

•          Els diners malversats pertany al patrimoni públic.

•          En el delicte es produeix una administració deslleial, un abús d’autoritat o una apropiació indeguda del patrimoni de l’Administració Pública.

Es poden visualitzar diferents accions que es duen a terme per a cometre el delicte.

•          Administració deslleial (article 432.1 CP): s’autoritzen o desvien els recursos públics per a un fi diferent al dels quals corresponen a l’administració.

•          Apropiació indeguda (article 432.2 CP): els fons públics són apropiats per al benefici d’un particular.

•          Comptabilitat falsejada (article 433 bis CP): els documents comptables o financers són falsificats amb l’objectiu de generar un perjudici al patrimoni públic.

A més, es preveu la responsabilitat per a altres persones particulars i jurídiques:

1.         Es denomina malversació impròpia la malversació comesa per particulars que no compleixen un rol de funcionari o autoritat. Aquests supòsits es donen amb persones que:

•          Ostenten la responsabilitat de fons o rendes de l’Administració Pública.

•          Són els depositaris de fons públics o cabals depositaris amb una designació legal.

•          Tenen la funció de ser depositaris d’altres béns o diners que han sigut embargats, segrestats o depositats per les autoritats públiques.

2.         A partir de l’any 2019 les persones jurídiques hauran de respondre pels delictes de malversació que s’hagen produït en el seu si.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí