El feminisme

280

És un moviment polític i social, una teoria política i una perspectiva filosòfica que postula el «principi d’igualtat de drets de la dona i l’home».

Lluita per l’equitat de gènere i pel reconeixement de les dones com a persones físiques i subjectes de dret, sosté que cap ésser humà ha de ser privat de bé o cap dret a causa del seu sexe i cerca aconseguir que les dones tinguen iguals llibertats que els homes, a més d’eliminar la violència contra la dona exercida per aquests mateixos.

El feminisme centra la seua anàlisi en el rol del patriarcat a estructurar les relacions desiguals de poder entre homes i dones. El feminisme realitza una crítica de la visió androcèntrica de la societat, a la qual busca transformar per a aconseguir els seus objectius d’una societat més justa i igualitària.

Es reconeixen diverses modalitats de feminisme, la qual cosa fa que es parle de «feminismes» (en plural) i no d’un sol «feminisme». En aquesta línia, es defineix feminisme com el conjunt heterogeni d’ideologies i de moviments polítics, culturals i econòmics que tenen com a objectiu la igualtat de drets entre homes i dones.

Entre altres denominacions d’aquestes variants podem destacar: el feminisme cultural, el feminisme liberal, el feminisme radical, l’ecofeminisme, l’anarcofeminisme, el feminisme de la diferència, el feminisme de gènere, el feminisme de la igualtat, el feminisme marxista, el feminisme socialista, el feminisme separatista, el feminisme filosòfic, el feminisme islàmic, i el feminisme lèsbic.

Algunes de les reivindicacions del feminisme actual són:

•           Acabar amb la violència masclista

•           Polítiques públiques amb perspectiva de gènere transversal

•           Igualtat d’oportunitats

•           Trencar els sostres de cristall

•           Eliminar la bretxa salarial

•           Repartiment en igualtat de les tasques domèstiques i les cures

•           Una educació feminista

•           Garantir els drets sexuals i reproductius de les dones

•           Qüestionar els estereotips de gènere

•           La fi del patriarcat