ATAC A LA DEMOCRÀCIA I AL BENESTAR. Vicenç Navarro. Ed. Anagrama. 2015

114

Amb el títol complet d’ Atac a la democràcia i al benestar. Crítica al pensament econòmic dominant, el professor Vicenç Navarro (un dels científics socials més citats en la literatura científica internacional en matèries com les Ciències Polítiques i Econòmiques), ens dóna algunes claus per a entendre el que ha vingut passant en el nostre entorn en els últims anys.

En paraules que serveixen en la pròpia edició, per a la pròpia presentació del llibre:


“ Aquests últims anys, durant el període de la Gran Recessió, s’han aplicat polítiques públiques que han danyat intensament la qualitat democràtica i el benestar de la majoria de les poblacions als dos costats de l’Atlàntic Nord.

Aquest llibre analitza críticament les justificacions econòmiques dels establishments polítics per a imposar aqueixes mesures i proposa alternatives silenciades, ocultades i marginades.

Dividit en set seccions, examina en la primera les causes reals –el creixement de les desigualtats socials– de les crisis financeres, econòmiques, socials i polítiques actuals, que han provocat un desastre social (descrit en la segona secció) a Europa, i molt especialment als països perifèrics de l’Eurozona com Espanya, que ha beneficiat al capital alemany a costa del món del treball de quasi tots els països de la UE.

Les conseqüències de l’hegemonia alemanya són analitzades en la tercera secció, mostrant el neoliberalisme com la ideologia imperant en el establishment de la UE i de l’Eurogrup. El llibre presenta, en la quarta secció, propostes alternatives a les d’austeritat de la despesa social i a les reformes laborals, que són les que han afavorit als propietaris del gran capital, generant un enorme creixement de les desigualtats.

Aquestes s’examinen en la secció cinquena, on l’autor critica les opinions de Thomas Piketty, subratllant que no es pot comprendre l’evolució del capital en el segle XXI sense referir-se a la seua relació amb el món del treball.

La secció sisena estudia la situació als EUA, assenyalant no sols les semblances en l’etiologia de les crisis sinó també les diferents respostes destinades a combatre-les, més intervencionistes en aquell país que a la UE, la qual cosa explica la seua més ràpida recuperació, malgrat no haver resolt les causes estructurals dels seus problemes.


El llibre acaba aprofundint en els motius de la gran agitació social i nacional d’Espanya, que obri tot un ventall de noves possibilitats. “

El present llibre, resulta per tant, referència imprescindible per a tots aquells que desitgen entendre la realitat de les grans transformacions que es vénen produint en les nostres societats, el seu rerefons ideològic, i l’evident lluita per l’il·limitat benefici de les noves elits econòmiques, que aconsegueix nivells que posen en perill els règims democràtics occidentals com s’han entés des de la segona guerra mundial en el segle passat.