Claus de l’èxit al comerç exterior. Ed. Tirant lo Blanch. A. ORTEGA (coord.). 2013

492

Segons ens indiquen els mateixos autors, l’objectiu d’aquesta obra és proporcionar al lector els conceptes bàsics per a tractar amb solvència els aspectes més específics del Comerç Internacional. La idea última és que el professional jurídic identifique els aspectes i temes del comerç exterior que necessiten ser estudiats i tinguts en compte en el comerç exterior per a poder oferir un bon servei d’assessorament jurídic i fiscal als seus clients mercantils.

Assenyalar les oportunitats de serveis que són demandats per les empreses per a la seua internacionalització; i, tenint en compte que tota operació comercial internacional quedarà plasmada en un contracte; doncs bé, la negociació d’aqueix contracte internacional plantejarà una sèrie de riscos i complexitats, que les parts hauran de conéixer i saber gestionar adequadament.