Comentaris a l’ ESTATUT D’AUTONOMIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA. Ed. Tirant lo Blanch. 2013

121

La Llei orgànica 1/2006, de 10 d’abril, va reformar en profunditat l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana de 1982, fins al punt de configurar en la pràctica un nou Estatut. El primer dels que es van reformar en la VIII Legislatura.

El procés de reformes estatutàries ha estat marcat per una ingent jurisprudència constitucional que, en última instància, contribueix a delimitar els perfils de la nostra forma d’organització territorial.

Aquesta obra constitueix una anàlisi detallada en cent huitanta-cinc comentaris, a càrrec de cent dèsset juristes de la Comunitat Valenciana, procedents de diferents àmbits i amb diferents perspectives. En la nòmina d’autors s’inclouen algunes de les persones que van intervindre, en major o menor mesura, en el procés de reforma estatutari, la qual cosa aporta un valor afegit a l’obra.

En aquestes pàgines, l’operador jurídic, trobarà estudis de detall de cada article de l’Estatut, i en certs supòsits, de cada competència o matèria, així com comentaris introductoris per títols que faciliten la comprensió de conjunt.

El Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana ha pretés, en impulsar aquests «Comentaris a l’Estatut d’Autonomia» oferir un útil instrument d’anàlisi i interpretació de la norma institucional bàsica dels valencians, que, amb la Constitució, il·lumina l’ampli ordenament jurídic produït durant trenta anys d’autogovern.

Perquè com ens diu el que va ser President del Consell Jurídic Consultiu, Vicente Garrido Mayol, en la presentació del llibre:


“ Trenta anys és un període de temps suficient per a poder fer balanç d’una etapa política o de l’eficàcia d’una norma fonamental, com és l’Estatut d’Autonomia per als valencians. També per a recordar com es va construir la nostra Comunitat Autònoma i per a reflexionar sobre el nostre futur, però evitant caure en el lament del que va poder ser, quan hui ja és. (…) hem recuperat el nostre autogovern; posseïm un entramat institucional per a exercir-lo; comptem amb les màximes competències constitucionalment possibles; i ens regim, en molts aspectes de la nostra vida quotidiana, per normes pròpies que conformen un genuí ordenament jurídic creat per voluntat del poble valencià.


Crec també que la Valenciana és, malgrat la conjuntural crisi, una Comunitat potent des del punt de vista econòmic, polític i cultural, que ocupa una posició preferent en el context estatal i que compta amb unes possibilitats de desenvolupament que no podem desaprofitar. Per això hem d’afrontar el futur amb optimisme i aconseguir que l’orgull de ser i sentir-nos valencians siga cada vegada més intens. “