10/06/2021. La Diputació reforça l’assistència tècnica per a ajudar en la gestió dels municipis de menys de 1.000 habitants

109

Una trentena d’ajuntaments valencians de menys de 500 habitants ha delegat ja en la Diputació les funcions de planejament i gestió urbanística, ús del sòl i edificació, patrimoni municipal i contractació, entre altres.

Un equip compost per una desena de persones de l’àrea d’Assessorament Municipal presta assistència tècnica a estos municipis, un servei que la corporació provincial pretén desenvolupar per a arribar als consistoris de menys de 1.000 habitants.

La corporació posa a la disposició dels consistoris a arquitectes, enginyers i el personal tècnic necessari per a informar o resoldre qüestions d’urbanisme, patrimoni i contractació.

 El procés permetrà passar d’una població global de 14.000 persones a la qual s’oferix actualment el servei als 38.000 habitants que sumen els 83 municipis valencians per davall del miler d’habitants.

Es pot ampliar aquesta informació seguint el següent enllaç

https://www.dival.es/sala-prensa/content/la-diputacio-reforca-lassistencia-tecnica-ajudar-en-la-gestio-dels-municipis-de-menys-de-100