16/09/2022. El ple del Consell es reuneix a Castell de Cabres (Castelló) i aprova un avantprojecte de Llei de mesures contra la Despoblació

180

L’objectiu és garantir una sèrie de serveis bàsics en els municipis en risc de despoblació.

El Ple del Consell, que s’ha reunit aquest divendres en la localitat de Castell de Cabres, al Baix Maestrat.

En el terreny de gestió, el Consell ha aprovat la Llei Integral de mesures contra la Despoblació que servirà per a consolidar i oferir seguretat jurídica als programes desenvolupats al llarg dels últims anys, tant des de l’Agenda Valenciana Antidespoblament (AVANT) com des de les diferents Conselleries.

La futura llei beneficiarà a més de 80.000 persones que resideixen en els 178 municipis de la Comunitat Valenciana, considerats actualment en risc de despoblació. Per a això, incorporarà la perspectiva rural en totes les polítiques i projectes normatius de la Generalitat.

L’objectiu és garantir una sèrie de serveis bàsics en els municipis en risc de despoblació, millorar la qualitat de vida dels seus habitants i promoure mesures per a reactives el teixit socioeconòmic de les zones en major risc de despoblació.

En aquest sentit es garanteix l’accés a una educació, sanitat i serveis socials de qualitat, per al que, entre altres accions, el Consell incentivarà als empleats públics en les zones en risc de despoblació.

Es pot ampliar aquesta informació seguint el següent enllaç

https://cadenaser.com/comunitat-valenciana/2022/09/16/politica-radio-castellon/