21/06/2020. Next Generation EU i Mecanisme per a la Recuperació i la Resiliència

101

El Consell Europeu va aprovar el 21 de juny de 2020 la creació del programa Next Generation EU, el major instrument d’estímul econòmic mai finançat per la Unió Europea, en resposta a la crisi sense precedents causada pel coronavirus.

Next Generation EU té com a objectiu respondre de manera conjunta i coordinada a una de les pitjors crisis socials i econòmiques de la nostra història i contribuir a reparar els danys causats per la pandèmia. Amb aquests fons, l’Europa posterior a la COVID-19 ha de ser més ecològica, més digital i més resilient als canvis i reptes del futur.

L’instrument Next Generation EU preveu grans inversions per a crear ocupació i reparar els danys immediats que s’han derivat de la COVID-19, al mateix temps que ha d’impulsar les prioritats ecològiques i digitals de la Unió Europea.

Els dos instruments de major volum del Next Generation EU són els següents:

•          El Mecanisme per a la Recuperació i la Resiliència (MRR), constitueix el nucli del Fons de Recuperació i està dotat amb 672.500 milions d’euros. La seua finalitat és donar suport a la inversió i les reformes en els Estats membres per a aconseguir una recuperació sostenible i resilient, al mateix temps que es promouen les prioritats ecològiques i digitals de la UE.

•          El Fons REACT-EU, està dotat amb 47.500 milions d’euros. Els fons de REACT-EU operen com a fons estructurals, però amb major flexibilitat i agilitat en la seua execució. REACT-EU promourà la recuperació ecològica, digital i resilient de l’economia.

La normativa comunitària que regula el Mecanisme és el Reglament de la (UE) 2021/241 de 12 de febrer de 2021,pel qual s’estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (Reglament MRR).

Es pot ampliar informació seguint aquest enllaç

https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_es