Inicio 06/08/1945. Es llançà la primera bomba atòmica sobre el Japó. HIROSHIMA MUSHROOM CLOUD NUCLEAR BOMB EXPLOSION

HIROSHIMA MUSHROOM CLOUD NUCLEAR BOMB EXPLOSION

hiroshima-02