Als responsables polítics, la ciutadania els ha d’exigir prudència, responsabilitat i competència, per a la correcta presa de decisions.

104