Els signes que ja estem en situació d’emergència climàtica son cada vegada més evidents. Cal passar de la retòrica a l’acció, i això ens farà canviar inevitablement d’hàbits, encara que de vegades ens incomode.

92