En política succeeix com en les matemàtiques: tot el que no és totalment correcte, està malament. E M KENNEDY

192