La bona vida és una vida inspirada per l’amor i guiada pel coneixement. BERTRAND RUSSELL

371