La millor vida no és la més llarga, sinó la més rica en bones accions. MARIE CURIE

397