La nostra llengua, com a part de la nostra identitat individual i col·lectiva, és un patrimoni que cal respectar, protegir i conrear, per a ser legat a les generacions venidores.

142