La política hauria de ser la professió a temps parcial de tot ciutadà. D. EISENHOWER

118