L’estat de benestar és l’esperança, com s’entenia a les darreries del segle passat, perquè la major part de la població tinga l’oportunitat de buscar major felicitat i prosperitat per als seus.

119