El poc que he aprés manca de valor, comparat amb el que ignore i no desesper a aprendre R. DESCARTES

494