Malgrat totes les conjuntures actuals, l’educació continua sent el principal vehicle de promoció social, per davant inclús de l’origen de l’individu.

107