No cal tindre un familiar malalt per adonar-se del magnífic treball que fan els professionals de la sanitat. Valorem el sistema públic de salut, perquè és un pilar fonamental de la nostra qualitat de vida.

109