No és cert que haja desaparegut la distinció de classes, o que no calga combatre les desigualtats. Tampoc ho és que conceptes com solidaritat, justícia o tolerància hagen passat de moda. Sembla que són més vigents que mai.

125