Una cosa no és justa pel fet de ser llei. Ha de ser llei perquè és justa. MONTESQUIEU

400