Per a viatjar lluny, no hi ha millor nau que un llibre . EMILY DYCKINSON

335